Cách format ổ cứng bằng hiren's boot CD

Các bạn làm theo các bước sau đây:

1. Bỏ đĩa hiren's boot vào
2. Cho boot bằng CD
3. Chọn Start Boot CD
4. Chọn số 1(Parttion tools..)
5. Chọn số 1(Partition Magic pro..)
6. ...Đợi nó vào Partition Magic
7. Chọn ổ đĩa cần format
8. Chọn Operation > Format [chọn định dạng, label, gõ OK, sau đó Enter]
9. Chọn Apply, đợi nó chạy xong là xong

Vậy là đã format ổ cứng bằng hiren's boot CD xong rồi đó.

Chúc các bạn thành công!!!